Photo by Caleb George on Unsplash

Öğrenmeyi Öğrenmek

Rüstem Temriyev
2 min readOct 22

--

Hangi alanı ele alırsak alanım, örneğin dil öğrenmek, sağlıklı olmak, zayıflamak veya kas geliştirmek uygulanması gereken adımlar her zaman basittir. Adımlar apaçık ve hep bellidir. 1–2–3.

Adımlar karmaşıksa eğer orada bir yöntem hatası veya ticari bir kaygı vardır.

Fakat zor olan — uygulama kısmıdır. Çünkü orada devreye disiplin ve irade girer. Sıkıcı ve tekrarlı bir rutin. Ama bu ilk aşamada sıkıcı.

Madem adımlar kolay, zor olan disiplin ve uygulama kısmı ise eğer, o zaman geliştirmemiz, odaklanmamız gereken beceriler farklı beceriler olması gerekiyor:

  • Öğrenmeyi öğrenmek
  • Plan yapmayı öğrenmek
  • Odaklanmayı öğrenmek
  • Uygulamayı öğrenmek
  • Öncelikleri belirlemeyi öğrenmek
  • Disiplinli olmayı öğrenmek

Bu beceriler olmadığı zaman karşımıza dünyanın en iyi hocası gelse bile, dünya kadar para harcasak bile sonuç hayal kırıklığa uğratabilir. Yapılan genel hata vericilere, yani hocalara, eğitimcilere, yurtdışındaki en iyi kurumlara, uygulamalara odaklanmak ve kendimizi 2. 3. 4. plana atmak. Halbuki bence alıcı ayarlarımıza, kendimize, kendi algı ve öğrenme mimarisine odaklanmamız gerekiyor ve bu tarafımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yani öğrenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi bu anlamda geliştirdiğimiz, güncellediğimiz takdirde ücretsiz kaynaklardan bile en verimli şekilde yararlanabiliriz.

Peki iyi de, nereden başlayabiliriz?

Kendi öğrenme şablonumuzu çıkararak:

  1. Başarı sağladığınız bir alanı hatırlayın ve düşünün. Bu üniversite sınavı olabilir, proje veya herhangi bir sunum.
  2. Bu alanda nasıl başarıyı sağlayabildiniz onu bir düşünün, hatırlayın.
  3. Adımlara, alt adımlara bölün. Odağınızı, disiplininizi nasıl sağladınız onu bir hatırlayın.

İşte bu adımlar sizin öğrenme ve aksiyona geçme şablonununuzdur. Bu şablonu alıp, başka alanlara da uygulayabilirsiniz. Gerekirse ufak eklemeleri veya güncellemeleri yapabilirsiniz. İlk aşamada %100 verim ve sonuç alamayabilirsiniz. Ama problem değil. Adapte olmanız için bir süreye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama bu süreç sizin için iyi bir başlangıç noktası olacaktır.

--

--