Lokomotif Çalışma

İngilizce için çalışma programlarımızı hazırlarken, o programa her zaman sadık kalamayabiliriz, ve bu gayet normal bir durum. Alışkanlıkların zincirini kırmamak her zaman kolay olmuyor. Bu durumla ilgili önerilerim şöyledir:

2 saatlik çalışma programınızı hazırlıyorsanız, mutlaka bunun yanında bir de 30 dakikalık bir programınız olsun. Ben buna lokomotif çalışma diyorum. Bu çalışmayla bütün becerilerinizi çalışmış oluyorsunuz.

Toplam 4 becerimiz var:

  • Anlama

Konuşma becerisi yazma becerisi sayesinde gelişiyor. Yazdıkça fikirlerimiz daha düzenli, mantıklı ve akıcı bir hal alıyor. Bu gelişim direkt konuşma becerimizi de etkiliyor.

Duyduğumuzu anlayabilmemiz için okuduğumuzu anlayabilmemiz gerekiyor öncelikle.

Yani anlama becerisi temelde okuma becerisiyle gelişiyor. O zaman şöyle bir sonuca varabiliriz: 30 dakikalık programımıza esasında yazma ve okuma çalışmaları yaparak, konuşma ve dolaylı olarak duyduğumuzu anlama becerilerimizi de geliştirmiş oluyoruz.

Peki 30 dakikalık Lokomotif çalışmamızı nasıl uygulayabiliriz? NewsInLevels web sayfasında ve/veya uygulamasında bulunan 2 paragraflık kısa haberler üzerinden.

  1. Seviyenize uygun haberi açın. Temel seviyedeyseniz eğer 1. Seviyeden başlayın. Haberi önce okuyun ve anlamaya çalışın. Zor kelimelerin açıklaması haberin altında veriliyor.

Lokomotif çalışmayı kendi çalışmalarımda şöyle uyguluyorum: Günlük ortalama 4 saatlik ful odaklı çalışma yapmaya çalışıyorum.

Plansız işler araya girdiği zaman 30 dakikalık lokomotif çalışmam kitap notlarıma göz atmak ve aldığım notların sentezlerini okumak. İşlerimin %90’nı içerik üretmeyle geçtiği için, bu kısa çalışmam fikir üretmek için yeterli ve gayet verimli oluyor.

--

--

www.qurio.academy

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store